Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2014

Miksi yleensä pitäisi matkustaa minnekään?

9789522601728

Dan Kieran.2013. Joutilas matkailija. Hitaan matkustamisen taito. Basam Books.

Listalla on vielä Seychellit, Suuri valliriutta, Maccu Piccu, Bali, Auckland, Grand Canyon, Serengeti, Alaska, Rio de Janeiro, Etelänapamanner…

Matkustaminen ja matkustamiseen liittyvä kokemusten kerääminen – ja niiden dokumentoiminen valokuvina – on vallitseva kulttuurinen harha. Matkustaminen siinä laajuudessa, jota pidetään normaalina, tavoiteltavana ja arvostettuna ei ole ekologisesti kestävää. Nykyaikainen matkailu tulee todennäköisesti olemaan historiallisessa perspektiivissä hämmästyttävä kohtuuttomuuden ilmenemä. Matkailu – siinä muodossa, jota sitä markkinoidaan, arvostetaan ja toteutetaan; yksilö- ja yhteisötasolla – ei myöskään välttämättä muodostu sellaiseksi antoisaksi kokemukseksi, jota matkailija tavoittelee. Dan Kieran tarkastelee matkustamista erityisesti kokemuksen näkökulmasta hitauden, syvällisyyden ja elämyksellisyyden suunnasta. Ympäristövaikutus on vain välillisesti kirjoittajan huomion kohteena, mutta hyvin helposti sovitettavissa hitaan matkailun näkökulman perusteluihin.

Meitä ohjaillaan matkakohteiden top-10 -listoilla. Niissä lueteltujen paikkojen näkeminen on ’välttämätöntä’, jotta matka tulee asianmukaisesti suoritettua. Tämäntyyppinen matkailu voi muodostua taakaksi. Kieranin mukaan ’pakollisen kohteen’ näkeminen pikemminkin vähentää kiinnostusta paikkaan kuin lisää sitä. Listakohteiden läpikäyminen tekee matkailusta suoritteen ja sellaisena ikävän velvollisuuden. Matkakohteista otetut valokuvat todistavat käynnin itselle ja ehkä yhtä paljon myös toisille. Tämä on helposti havaittavissa henkilökohtaisten Facebook-sivujen kansi- ja profiilikuvista, joiksi usein valitaan jokin identiteettiä vahvistava – ja samalla etäinen ja todennäköisesti oman persoonan kannalta kaukainen – kohdevalokuva matkalta. Kuva on valittu tälle näyttävälle paikalle, koska sillä on merkittävä rooli. Kuva kertoo profiilin haltijasta sen, että hän on kulttuurin normit täyttävä aktiivinen matkailija.

Kieran toteaa, että valokuva on tärkeä, koska se todistaa matkailijan käynnin kohteessa. Usein kuvan ottaminen on tärkein ja ehkä ainoa aktiviteetti kohteessa. Kirjoittajan mukaan se mitä tapahtuu on matkustamista omaan ennalta muodostettuun ja kliseiseen käsitykseen kohteesta. Klisee on lisäksi usein paikka, jota paikalliset asukkaat eivät erityisesti arvosta tai jopa välttävät. Matkan kohteessa käyminen tuottaa myös paikan mentaalisen haltuunoton. ’Minä olen käynyt täällä ja tiedän mistä on kyse. Sinä et.’ Kyse on luonnollisesti harhasta, kuvitelmasta että muutaman tunnin viettäminen jossakin paikassa tuottaisi kohteen kattavan ymmärtämisen.

Kieran purkaa myös auki aurinkolomien todellisen luonteen.

”Ehkäpä aurinkolomassa on jotakin epätyydyttävää … Se on fantasia, ja vieläpä kallis sellainen. Se on orjan palkka, lohdutuspalkinto tylsään työhön kahlehditulle.”

Yhden kirjaluvun otsikko on Pysy kotona. Tämä on hyvä lähtökohta matkustamiselle ja voittaa ainakin huonon matkan.

”Olitpa maantieteellisesti missä tahansa, matkailu tapahtuu aivoissasi, joten matkailijan mielenlaadun soveltaminen asuinympäristöön on kiinnostava tapa ajatella sitä, mitä lomailu merkitsee.”

”… todellinen matkustaja unohtaa egonsa ja käyttää enemmän aikaa tutkimalla sitä, mitä nenän alta löytyy.”

Tällaisen tyydyttävän kokemuksellisen tarjoavan matkailun voidaan ajatella perustuvan Esa Saarisen esittämään ’anna chanssille mahdollisuus’ -filosofiaan. Kieranin mukaan joutilas matkailu on sisäistä matkailua eli hedelmällistä sisäänpäin suuntautuvaa pohdiskelua.

***

Kirjaa voi arvioida sen mukaan miten se vaikuttaa lukijan ajatteluun. Teos on arvokas, jos se tarjoaa vaikkapa yhden uuden merkittävän ajatuksen. Joutilas matkailija auttaa löytämään vaihtoehtoja ekologisesti kestämättömälle matkailulle, teemaan johon se ei suoranaisesti paneudu. Kirjan idea elämysbongailun tyhjyydestä on perusteltu ja oivaltava. Matkailun pinnallisuuden ja tarkoituksettomuuden näkemisen takaa löytyy uudenlaisia mahdollisuuksia kokemukselliseen ja elämykselliseen hitaaseen matkustamiseen. Ajattelin kokeilla, ensin ihan lähellä!